Politica de confidențialitate

ANSUR-TEILFE, S. L. se angajează să respecte normele aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal. Prin urmare, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare Regulamentul general privind protecția datelor sau “GDPR”), precum și cu Legea 3/2018, Legea Organică privind Protecția Datelor cu caracter personal și Garantarea Drepturilor Digitale, precum și cu normele de dezvoltare care pot deriva din cele anterioare, vă informăm despre anumite aspecte referitoare la prelucrarea datelor dvs. care vor avea loc în urma navigării dvs. pe site-ul nostru, precum și despre drepturile care vă revin. 

 

1. Cine este responsabil pentru prelucrarea datelor dvs.?

 

Titularul legal al acestui site web și al tuturor informațiilor conținute în acesta, inclusiv a datelor cu caracter personal, în care vor fi incluse datele colectate și prelucrate de pe acest site web, este entitatea ANSUR-TEILFE, S. L., cu CIF B04958047, cu sediul în Calle Rioja, Numărul 13, 1º C, 41001, Sevilla, și cu adresa de e-mail info@ansur-teilfe.com 

 

2. Cum se obțin datele dvs. cu caracter personal? 

 

Datele prelucrate de ANSUR-TEILFE, S. L. au fost obținute de la dvs. înșivă, prin intermediul diferitelor formulare pe care le-ați completat în timpul navigării pe site. 

 

3. Cu ce scopuri sunt prelucrate datele dvs. cu caracter personal și pe ce temei legală? 

 

Prelucrarea, conform normelor aplicabile, se bazează pe consimțământul expres al dvs., prin activarea casetei “Am citit și accept” în momentul colectării datelor cu caracter personal pe care ni le furnizați voluntar prin mecanismele activate pe site. 

Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal are ca scop furnizarea informațiilor pe care le solicitați despre furnizarea serviciilor noastre într-o manieră mai bine adaptată profilului dvs. și oferirea celor care se potrivesc cel mai bine intereselor dvs. Toate informațiile pe care clientul le furnizează în ecranul de înregistrare sunt utilizate pentru gestionarea utilizatorilor site-ului web și buna funcționare a acestuia. 

 

4. Ce tipuri de date cu caracter personal sunt prelucrate? 

 

Datele cu caracter personal prelucrate în ANSUR-TEILFE, S. L. sunt acelea pe care le-ați furnizat prin intermediul formularelor corespunzătoare utilizate pentru a vă oferi serviciile noastre. Aceste date pot include, cu titlu de exemplu, numele dvs., prenumele, CNP-ul, adresa sau adresa de e-mail de contact. 

 

5. Sunt comunicate datele dvs. către alți destinatari?

 

Datele pe care le introduceți pe site nu vor fi comunicate altor companii, cu excepția cazului în care este impus de lege sau pentru a îndeplini scopul în numele căruia au fost furnizate. 

 

6. Pe cât timp vor fi păstrate datele dumneavoastră? 

 

Datele cu caracter personal vor fi păstrate până când vă retrageți consimțământul pentru prelucrare. În orice caz, vi se informează că ANSUR-TEILFE, S. L. efectuează proceduri de ștergere a datelor cu caracter personal conform termenelor de păstrare stabilite legal.

În cazul în care primim un curriculum vitae (fie pentru că deschidem un proces de selecție, fie pentru că persoana îl trimite voluntar), acesta va fi arhivat doar pentru perioada strict necesară pentru a răspunde candidatului sau pentru a finaliza procesul de selecție. Odată ce acesta este finalizat, va fi eliminat din bazele noastre de date, astfel încât nu vom efectua niciun fel de prelucrare ulterioară asupra acestuia.

 

7. Ce drepturi aveți în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră? 

 

Reglementările privind protecția datelor vă conferă anumite drepturi referitoare la datele dvs. cu caracter personal, pe care le puteți exercita în timpul prelucrării acestora. Aceste drepturi sunt următoarele: 

  • Dreptul la acces: Să știți ce tip de date sunt prelucrate în ANSUR-TEILFE, S. L. și caracteristicile prelucrării acestora. 
  • Dreptul la rectificare: Să puteți solicita modificarea datelor dvs. dacă acestea sunt inexacte sau depășite. 
  • Dreptul la portabilitate: Să puteți obține o copie într-un format interoperabil al datelor care sunt în curs de prelucrare, în scopul de a le furniza altui responsabil cu prelucrarea. 
  • Dreptul la limitarea prelucrării: Să puteți limita prelucrarea datelor dvs., atâta timp cât această solicitare este acoperită de cazurile prevăzute de reglementările aplicabile. 
  • Dreptul la ștergere: Să solicitați ștergerea datelor dvs. atunci când prelucrarea nu mai este necesară. 
  • Dreptul la opoziție: Să solicitați încetarea trimiterii de comunicări informative în condițiile menționate anterior.
  • Dreptul de a depune o reclamație în fața autorității de supraveghere; în Spania, această entitate este Agencia Española de Protección de Datos (sau AEPD). 

Exercitarea acestor drepturi se poate face prin poștă sau email, utilizând datele de contact indicate la începutul acestei clauze, confirmând identitatea dvs. ca titular al datelor asupra cărora faceți solicitarea. 

 

Legături către alte site-uri 

 

Această politică de confidențialitate se aplică doar datelor cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului nostru, dar, având legături către alte pagini, trebuie să țineți cont că, atunci când faceți clic pe unul dintre aceste linkuri, părăsiți site-ul nostru. Prin urmare, se recomandă citirea politicilor de confidențialitate ale acestor alte site-uri care colectează date cu caracter personal, deoarece ANSUR-TEILFE, S. L. nu este responsabil pentru practicile de confidențialitate ale acestor alte site-uri. 

Dacă doriți mai multe informații, Agencia Española de Protección de Datos a întocmit un ghid pentru cetățeni, la care puteți accesa la: http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/Guias/GUIA_CIUDADANO.pdf